Splošno

V družbi Penca, orodjarstvo plastika  d.o.o. z osebnimi podatki upravljamo in ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki v naši družbi ureja varovanje osebnih podatkov. S to izjavo naša družba določa smernice zbiranja, uporabe in varovanja osebnih podatkov.

Varovanje vaše zasebnosti je za našo družbo kot upravljavca osebnih  podatkov  zelo pomembno. V ta namen vam z naslednjimi informacijami želimo pomagati razumeti, katere vaše osebne podatke zbiramo, kakšen je namen zbiranja, kako jih uporabljamo, katere postopke obdelave osebnih podatkov izvajamo in kakšne  so vaše pravice ter na kakšen način jih lahko uveljavljate.

Varovanje zasebnosti

Družba Penca, orodjarstvo plastika  d.o.o. spoštuje vašo zasebnosti in se obvezuje, da bo pridobljene zasebne podatke potom informacijskega sistema na spletu te zelo skrbno varovala  ter jih brez vašega pristanka oziroma privolitve ne bo posredovala tretji osebi ali jih uporabila v razne druge namene. V spletnem informacijskem sistemu obstajajo povezave na druge, zunanje spletne povezave, ki  niso povezane z našo spletno stranjo. Za te povezave ne moremo prevzemati  nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Stranke naše družbe so lahko pravne ali fizične osebe. Pri  tem velja, da so osebni podatki samo podatki od fizičnih oseb. Osebne podatke lahko družba razkrije samo na podlagi zakonske osnove, to je v primeru preiskave ali zaščito pred delovanjem, ki bi lahko bilo škodljivo za družbo.

Podatki, ki se zbirajo

Upravljavec zbira in obdeluje le tiste vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali ob prijavi na določeno prodajno ali servisno storitev (prijava na e novice ali navajanje podatkov za neobvezujoče povpraševanje). Ti podatki osebni podatki so: ime in priimek, podjetje, telefonska številka, email, in IP naslov (Internet Protocol).

Če posredujete podatke v imenu nekoga drugega, morate zagotoviti, da je bil ta predhodno obveščen in seznanjen s to izjavo  o varovanju osebnih podatkov. Če ste mlajši od 16 let  osebne podatke posredujete le, če imate dovoljenje starša ali zakonitega zastopnika. Naprošamo vas, da zaradi ažurnosti podatkov, sporočite vsako vašo spremembo  osebnih podatkov.

Čas hrambe

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je predpisano ter potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje uporabljali in obdelovali. Osebni podatki se po končanju namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za upravljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, izbrišejo, uničijo in blokirajo.

 

Piškotki               

Piškotki so vaša informacija o obisku spletne strani. Na vaš računalnik se ob obisku naše spletne strani namesti piškotek, to je datoteka z informacijami, ki poskrbi po eni strani za hitrost in enostavnost, po drugi strani pa lahko predstavlja tudi vdiranje  v zasebnost in tudi možnost poznejšega vodenega  oglaševanja.

Vsebina piškotka

V piškotku so shranjeni osnovni podatki o vašem obisku spletne strani. V njem je zapisano vaše ime vašega računalnika, oziroma vaše ime ter hkrati ime obiskane spletne strani. Vsebina piškotka se arhivira na vašem računalniku v posebnem direktoriju. S klikom (2x) na datoteko  pridobite natančnejše informacije  o spletni strani, ki ste jo obiskali, datumu in uri obiska. Pri  vašem upravljavcu so vsi ti podatki o vašem obisku spletne strani shranjeni. S tem načinom se lahko marsikaj izve o strojni opremi vašega računalnika in o uporabi interneta.

Z  določenimi  nastavitvami lahko piškotke tudi zbrišemo ali izključujemo oziroma pogojno uporabljamo. Brskalniki so v osnovi nastavljeni  tako, da sprejemajo, zavračajo pa nastavitve piškotkov, ki ne izhajajo  s področja , ki je zapisano v naslovni vrstici.

Vaše pravice

Pravico imate do:

  • do dostopa  vaših osebnih  podatkov in kopij podatkov, ki ste jih posredovali upravljavcu podatkov,
  • do popravka vaših osebnih podatkov, če bi opazili kakršnekoli netočnosti,
  • do izbrisa vaših osebnih podatkov do katerih upravljavec nima več zakonite podlage,
  • da zahtevate, da vam upravljavec zagotovi nadaljnje podrobnosti o tem kako upravljavec uporablja vaše podatke,
  • kadar obdelava temelji na privolitvi in v zvezi z kakršnim koli direktnim trženjem,  prekličete svojo privolitev z vnaprejšnjo veljavnostjo, in sicer tako,  da upravljavec takoj prekine z omenjeno obdelavo,
  • do ugovora kakršni koli obdelavi, ki temelji na zakonitih interesih, zaradi vaših posebnih okoliščin, razen, če imajo razlogi upravljavca za navedeno obdelavo prednost  pred poseganjem v vaše pravice do varstva podatkov.

Navedene pravice lahko uveljavljate po postopku in na način, ki je predpisan z Uredbo Evropske Unije št.: 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.06.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov.

Pravica do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov

Podlaga za obdelavo  osebnih podatkov je vaša privolitev,  zato lahko to privolitev kadarkoli odpoveste in sicer na način, da nam to željo po odpovedi sporočite z uporabo naših kontaktnih podatkov, ki so navedeni v tem dokumentu. Ta odpoved privolitve pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki smo jih na podlagi prejšnje privolitve izvajali do njenega preklica.

 

Pravica do pritožbe pri nadzornem organu

Obveščamo vas, da imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Nadzorni organ je:

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 2
1000 Ljubljana
Telefon 01 230 97 30
E mail: gp.ip@ip-rs.si

Posodobitve tega obvestila

To obvestilo bomo po vsej verjetnosti občasno posodabljali. O kakršnih koli bistvenih spremembah vas bomo sproti obveščali. Priporočamo, da si to Izjavo o varovanju zasebnosti od časa do časa spet preberete in  se s tem seznanili s trenutno različico.

Kontaktni podatki

Penca , orodjarstvo plastika  d.o.o.
Tkalska ulica 16a
3000 Celje
Telefon 03 620 25 8
E mail: katja.hanzekovic@penca.si