KAKOVOST

Splošni cilj podjetja je doseganje pričakovanja strank.

KAKOVOST JE NAJBOLJŠI POSLOVNI NAČRT

Naš cilj je preventivno upravljanje kakovosti. Z lastnimi kompetencami krijemo celotni življenjski cikel. Naš izziv in hkrati misija je tako preprečiti težave, še preden se pojavijo. Ne maramo težav. Radi pa jih preprečujemo.

Da bi dosegli ta cilj, sistem kakovosti ves čas izboljšujemo. Osnova našega sistema kakovosti je prizadevanje vodstva za popolnost in prizadevanje zaposlenih za nenehne izboljšave. Ideje za izboljšave pa izhajajo iz večletnih izkušenj naših zaposlenih. Ta kultura je delno posledica dejstva, da gre za družinsko podjetje, katerega temelj so vseživljenjske kariere, tesni odnosi in zaupanje med zaposlenimi.

CERTIFIKATI KAKOVOSTI

Sistem upravljanja kakovosti je certificiran skladno s standardom: IATF 16949ISO9001 / 2015 in  ISO 14001

Je ves čas nadzorovan tako interno kot s strani naših strank.

Najvišja bonitetna ocena @Soliditet.

VEDNO JE NA VOLJO PROSTOR ZA IZBOLJŠAVE

Ni boljšega orodja kot miselnost, pri kateri vsakdo verjame, da je vedno na voljo prostor za izboljšave. Da bi poglobili to miselnost, uporabljamo kakovostna orodja:

ORODJA

STATISTIČNI NADZOR PROCESOV (SPC)

STATISTIČNI NADZOR PROCESOV (SPC)

OSEM KORAKOV REŠEVANJA PROBLEMOV (8D)

OSEM KORAKOV REŠEVANJA PROBLEMOV (8D)

ANALIZA MOŽNIH NAPAK IN NJIHOVIH POSLEDIC (FMEA)

ANALIZA MOŽNIH NAPAK IN NJIHOVIH POSLEDIC (FMEA)

NAČRTOVANJE, IZVEDBA, PREVERJANJE, UKREPANJE (PDCA)

NAČRTOVANJE, IZVEDBA, PREVERJANJE, UKREPANJE (PDCA)

PROCES POTRDITVE SERIJSKE PROIZVODNJE (PPAP)

PROCES POTRDITVE SERIJSKE PROIZVODNJE (PPAP)

ANALIZA TOKA VREDNOSTI (VSM)

ANALIZA TOKA VREDNOSTI (VSM)

DIAGRAM ISHIKAWA

DIAGRAM ISHIKAWA

RAZISKAVE

RAZISKAVE

SHEMATSKI PRIKAZ

SHEMATSKI PRIKAZ

5 RAZLOGOV

5 RAZLOGOV

VODENJE PROJEKTOV

Vodenje projektov v podjetju Penca imajo v rokah izkušene in usposobljene projektne ekipe, ki sledijo strukturiranemu metodološkemu pristopu. Ker gre za družinsko podjetje, se projekti vodijo v tesnem stiku z vsemi funkcijami v podjetju, med katerimi poteka redna komunikacija. Zaupanja vredni in usposobljeni zaposleni s tesnimi vezmi so najboljše zdravilo za počasno birokracijo. Glavna značilnost naših projektih ekip je odzivnost na zahteve strank.

Projektni načrt

Projektni načrt

Projektna ekipa

Projektna ekipa

Redni sestanki

Redni sestanki

Delovanje na višji ravni

Delovanje na višji ravni

Smernice

Smernice

Kontrolni seznam

Kontrolni seznam

Seznami opravil

Seznami opravil

Spoznanja

Spoznanja

ODNOSI S STRANKAMI

Naš cilj je postati proaktivni partner našim strankam.

Da bi ohranili visoko odzivnost, se moramo osredotočiti na zaupno in odprto komunikacijo z našimi strankami. Zaupno in odprto komunikacijo zagotavljajo naši skrbniki ključnih strank, ki so vam vedno v pomoč pri kakršni koli vaši zahtevi.

OKOLJE

Ker smo tudi mi del okolja, je v našem interesu, da skrbimo za svet, v katerem živimo. Okolju prijazen in trajnosten pristop k poslovanju ter oblikovanje energetsko učinkovitih procesov sta postala del naše narave – vse od uporabe okolju prijaznih materialov in tehnologij, prek odgovorne uporabe omejenih virov do načela »dajanja prednosti preprečevanju odpadkov pred recikliranjem«.

Penca-ikone-waste avoidance-01

NENEHNO IZBOLJŠEVANJE

Ključno vlogo pri upravljanju z energijo in okoljem igra tudi koncept nenehnega izboljševanja, ki je vključen v našo korporativno politiko. V tem smislu naša zaveza občutno presega zgolj izpolnjevanje zakonskih obveznosti. Osredotočamo se na primer na dokumentiranje porabe energije in tako sistematično skrbimo za prihranke. Prav tako si vsako leto zastavimo merljive cilje za izboljšave na področju varovanja okolja. Naš sistem upravljanja poslovnih procesov nudi zanesljivo osnovo za izvajanje, vzdrževanje in stalno izboljševanje zahtev znotraj procesov. Poleg tega smo aktivno vključeni v varstvo podnebja in s pridobivanjem podnebnih certifikatov nevtraliziramo emisije CO2, ki jih ustvarjajo naši službeni avtomobili. S tem ne zmanjšujemo le lastnega ogljičnega odtisa, temveč tudi aktivno pomagamo zaustaviti globalno segrevanje.

ORODJA PLASTIKA | MOLDS PLASTIC