Javni razpis JR SE OVE 2021

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije bo podjetje PENCA, d.o.o. izpeljalo operaciji
• Sončna elektrarna MFE Penca 1, moč 260 kW
• Sončna elektrarna MFE Penca 2, moč 250 kW
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

ORODJA PLASTIKA | MOLDS PLASTIC